Projekt Police Polymery v Polsku[:sk]Projekt Police Polymery v Poľsku[:en]Projekt Police Polimery v Poľsku

Definice projektu

Největší investicí do chemického průmyslu v Polsku je projekt s názvem Police Polymery společnosti Grupa Azoty Polyolefins, jehož výstavbu zabezpečuje Hyundai Engineering jako generální dodavatel. Jde o novou chemickou továrnu na „zelené louce“, jejíž výstavba začala v roce 2020 a uvedení do provozu je naplánováno na rok 2022. Tento projekt je jednou z největších investic v chemickém průmyslu v Evropě v hodnotě téměř 2mld. €. V rámci projektu bude vybudován petrochemický komplex, ve kterém se bude vyrábět propylen s výrobní kapacitou 400tisíc tun ročně a polypropylen s výrobní kapacitou 437tisíc tun ročně. V komplexu se bude nacházet i skladovací terminál a logistické centrum. Komplex se nachází v severozápadním Polsku ve městě Police u Štětína vedle existujícího závodu Grupa Azoty Police na chemická hnojiva a oxid titaničitý. Hlavním cílem projektu je vytvořit základy pro budoucí rozvoj společnosti Grupa Azoty, vytvoření nového segmentu na trhu a celkový růst celé společnosti. Cílem je také celkový rozvoj chemického průmyslu v Polsku, který posílí energetickou a surovinovou nezávislost země.

JAK SE BUDE VYRÁBĚT POLYPROPYLEN?
Výroba polypropylenu je technologický proces, který je znázorněný na následujícím obrázku.

(zdroj: Grupa Azoty Polyolefins S.A.)

EXTEC po boku světových dodavatelů

Díky mnoha zkušenostem s realizacemi podobných projektů na Slovensku a v Čechách pro významné společnosti působící v petrochemickém průmyslu, jsme dostali příležitost podílet se na výstavbě tohoto významného projektu v Evropě. Spolupracujeme po boku významných světových dodavatelů, jako jsou Hyundai nebo Alfred Talke. Naší úlohou je zabezpečit dodávku a montáž provozního rozvodu silnoproudu, měření a regulace, plynové detekce a EPS na terminály logistiky a skladování, kde se nachází až 60 skladovacích sil, ve kterých se skladuje a následně distribuuje vyrobený produkt polypropylen.

Při stavbách tohoto rozsahu, kde souběžně probíhají práce v několika profesích, jsou zkušenosti z podobných projektů nevyhnutelné. EXTEC v tomto směru těží z úspěšně realizovaných obdobných zakázek v chemických továrnách v Čechách a na Slovensku. „Na základě těchto zkušeností poskytujeme zákazníkovi kromě montážních a dodavatelských služeb i podporu v projekční činnosti, kde se podílíme na tvorbě realizační projektové dokumentace,“ říká Martin Vitek, projektový manažer EXTEC. Tento projekt vnímáme jako další krok v posílení diverzifikace působení společnosti EXTEC na zahraničních trzích, “ dodává Peter Halás, výrobní ředitel EXTEC.

Zdroje:

(1) https://polyolefins.grupaazoty.com/projekt

(2) https://constructionmarketexperts.com/en/news/polimery-police-project-with-a-construction-contract/

(3) https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/48212.html

(4) https://inwestycje.pl/biznes/grupa-azoty-polyolefins-zamknela-finansowanie-dluzne-projektu-polimery-police/

[:sk]

Definícia projektu

Najväčšou investíciou v Poľsku do chemického priemyslu je projekt s názvom Police Polimery spoločnosťi Grupa Azoty Polyolefins, ktorého výstavbu zabezpečuje Hyundai Engineering ako generálny dodávateľ. Ide o novú chemickú továreň na „zelenej lúke“, ktorej výstavba sa začala v roku 2020 a uvedenie do prevádzky je naplánované na rok 2022. Tento projekt je jedným z najväčších investícií v chemickom priemysle v Európe v hodnote takmer 2mld. €. V rámci projektu bude vybudovaný petrochemický komplex, v ktorom sa bude vyrábať propylén s výrobnou kapacitou 400tisíc ton ročne a polypropylén s výrobnou kapacitou 437tisíc ton ročne. V komplexe sa bude nachádzať aj skladovací terminál a logistické centrum. Komplex sa nachádza v severozápadnom Poľsku v meste Police pri Štetíne vedľa existujúceho závodu Grupa Azoty Police na chemické hnojivá a oxid titaničitý. Hlavnými cieľmi projektu sú vytvoriť základy pre budúci rozvoj spoločnosti Grupa Azoty, vytvorenie nového segmentu na trhu a celkový rast celej spoločnosti. Cieľom je tiež celkový rozvoj chemického priemyslu v Poľsku, ktorý posilní energetickú a surovinovú nezávislosť krajiny.

AKO SA BUDE VYRÁBAŤ POLYPROPYLÉN?

Výroba polypropylénu je technologicky proces, ktorý je znázornený na nasledujúcom obrázku.

(zdroj: Grupa Azoty Polyolefins S.A.)

EXTEC po boku svetových dodávateľov

Vďaka mnohým skúsenostiam s realizáciami podobných projektov na Slovensku a v Čechách pre významné spoločnosti pôsobiace v petrochemickom priemysle, sme dostali príležitosť podieľať sa na výstavbe tohto významného projektu v Európe. Spolupracujeme po boku významných svetových dodávateľov, ako sú Hyundai alebo Alfred Talke. Našou úlohou je zabezpečiť dodávku a montáž prevádzkového rozvodu silnoprúdu, merania a regulácie, plynovej detekcie a EPS  na terminály logistiky a skladovania, kde sa nachádza až 60 skladovacích síl, v ktorých sa skladuje a následne distribuuje vyrobený produkt polypropylén.

Pri stavbách takéhoto rozsahu, kde súbežne prebiehajú práce v niekoľkých profesiách, sú skúsenosti z podobných projektov nevyhnutnosťou. EXTEC v tomto smere ťaží z úspešne realizovaných obdobných zákaziek v chemických továrňach v Čechách a na Slovensku. Na základe týchto skúseností poskytujeme zákazníkovi okrem montážnych a dodávateľských služieb aj podporu v projekčnej činnosti, kde sa podieľame na tvorbe realizačnej projektovej dokumentácie, hovorí Martin Vitek, projektový manažér EXTEC. Tento projekt vnímame ako ďalší krok v posilnení diverzifikácie pôsobenia spoločnosti EXTEC na zahraničných trhoch, dodáva Peter Halás, výrobný riaditeľ EXTEC.

Zdroje:

(1) https://polyolefins.grupaazoty.com/projekt

(2) https://constructionmarketexperts.com/en/news/polimery-police-project-with-a-construction-contract/

(3) https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/48212.html

(4) https://inwestycje.pl/biznes/grupa-azoty-polyolefins-zamknela-finansowanie-dluzne-projektu-polimery-police/

Projekt Police Polymery v Polsku[:sk]Projekt Police Polymery v Poľsku[:en]Projekt Police Polimery v Poľsku

Prohlédnout další obsah:

EXTEC team
Jana Lorencová

Svítíme déle než ostatní

Chceme se pochlubit tím, že umíme vyřešit požadavek zákazníka na netypické LED osvětlovací zařízení. Tento typ zařízení se nedodává běžně každý den. Na přelomu roku

Přečíst si článek »
EXTEC team
Jana Lorencová

Máme nový web!

Po dlouhé době se nám konečně podařilo spustit nový web. Kromě nového designu jsme pro vás připravili přehledněji rozdělený obsah, který vám lépe přiblíží nabídku

Přečíst si článek »
Osvětlení
Jana Lorencová

Přepnout na LED?

Prodej zářivkových svítidel končí Pokud používáte zářivkové osvětlení v prostředí s nebezpečím výbuchu, připravte se a jednejte co nejdříve. V rámci EU končí prodej

Přečíst si článek »