Biometan – moderní obnovitelný zdroj energie

Biometan

Označovaný jako palivo budoucnosti, které postupně nahrazuje zemní plyn. Jedná se o upravený bioplyn, který se skládá aspoň z 95% metanu a oxidu uhličitého. Podobá se zemnímu plynu, který je dovážený převážně z Ruska. Avšak už nemusí pocházet pouze z podzemních ložisek v Rusku, získáme ho i z odpadové biomasy a je možno ho skladovat a vyrábět bez závislosti na počasí. Používá se tedy jako alternativa zemního plynu a má různé způsoby využití.

První výrobna biometanu začala v ČR fungovat v roce 2019 v Rapotíně na Šumpersku v místní bioplynové stanici, která zpracovává biologicky rozložitelný odpad. Na Slovensku vznikla první výroba biometanu v Jelšavě. V bioplynových stanicích se zpracovává biologicky rozložitelný odpad, jako jsou potraviny po záruce, kuchyňské zbytky, rostlinná biomasa, živočišná biomasa z hospodářských zvířat, či odpad z restaurací. Tyto odpady slouží jako materiál pro výrobu biometanu.

Bioplynová stanice Rapotín, ČR

Využití biometanu

Všechna zařízení, která fungují na zemní plyn, fungují i na biometan, protože má srovnatelné složení. Biometan se vtlačuje do distribuční plynárenské sítě, kde se ukládá a následně spotřebovává. Dalším možným využitím biometanu je doprava – jako biopalivo, kde se může využívat v podobě stlačeného plynu CNG. Vhánění biometanu do plynárenské sítě je způsob, jak zvýšit využití obnovitelných zdrojů. Výhodou oproti výrobě elektrické energie je, že vyrobený biometan jako zdroj energie nemusí být spotřebovaný hned. Vtlačí se do plynárenské sítě, kde nahradí zemní plyn, a může být uskladněný v podzemních úložištích s kapacitou několika měsíců celostátní spotřeby. Bio pohonná hmota, teplo i elektřina zároveň jsou možnosti, které žádná jiná obnovitelná energie nemá. Biometan vám zajistí ekologický provoz, ale zatím je dražší než klasický zemní plyn. Má neutrální uhlíkovou stopu a oproti fosilním palivům téměř nulové emise. Každopádně jeho výroba narůstá.

Schéma bioplynu pro spotřebu energie a zdroje

Zdroj: stock.adobe.com

Technologie vtlačování biometanu do distribuční sítě zemního plynu

Existují tzv. vtlačovací biostanice, které analyzují vyrobený biometan a upraví jeho parametry na požadovanou kvalitu pro využití v dopravě nebo pro vtlačení do plynárenské soustavy. Technologií, díky kterým se dá dosáhnout požadovaná kvalita biometanu, a zařízení k tomu určených je celá řada. Avšak vývoj, výroba a aplikace vtlačovací biostanice byla doposud záležitostí zahraničních společností i stanic. Nejvíce výroben biometanu v Evropě najdeme v Německu, Francii, Dánsku nebo Velké Británii. Dnes můžeme říci, že vývoj technologie, výroba i aplikace probíhá jak v České republice tak i na Slovensku.

Pro naše čtenáře jsme požádali projektového manažera technologické společnosti o rozhovor, kterým by doplnil další zajímavé informace právě o technologii vtlačování biometanu do distribuční plynárenské sítě.

Zaobíráte se kromě vtlačování biometanu do soustavy i technologií zpracování bioodpadu v bioplynových stanicích?
Ne. Naší úlohou je dodat technologii na výstupu, to znamená, že dodáváme řešení, které umožní přenos už upraveného biometanu do soustavy.

Jak může biometan snížit závislost na plynu z Ruska?
Zajištění technologie do vtlačovací stanice je investice, která vyžaduje náklady. Za předpokladu, že se významná část bioplynových stanic připojí do soustavy, můžeme mluvit o množství 5-10% celkové roční spotřeby zemního plynu, které by mohly bioplynové stanice vyprodukovat v podobě biometanu a ten by mohl nahradit plyn z Ruska.

Je biometan dražší než zemní plyn?
Momentálně se jeví, že je dražší biometan z hlediska investičních nákladů. Velmi záleží na dotačních podmínkách, investičních stimulech a vzdálenosti od plynovodu. Tyto podmínky jsou v České republice vytvořené a tak se náklady na obstarání technologie vracejí rychleji. Také platí, že čím je vyšší kapacita bioplynové stanice, tím je návratnost zajištění technologie rychlejší.

 Jak dlouho jste vyvíjeli technologii pro vtlačování biometanu do soustavy?
Jde o výsledek intenzivní práce týmu v posledních dvou letech. Předtím probíhaly přípravy, od myšlenky až k samotné realizaci je to tedy několik roků.

Co znamená podmínka výhřevnosti ve vztahu k zemnímu plynu?
Podle původní vyhlášky musí mít biometan stejnou výhřevnost jako zemní plyn, avšak biometan má 80-85% výhřevnost oproti zemnímu plynu. Proto je potřeba ho při vtlačování do střednětlakové sítě propanizovat, aby požadovanou výhřevnost dosáhl. Při vtlačování do vysokotlakové sítě se od tohoto požadavku upustilo a biometan se na výstupu nemusí propanizovat, aby zvýšil svoji výhřevnost.

Co všecko předchází a co je potřeba zabezpečit před připojením do plynárenské soustavy a jak s tím můžete bioplynové stanici pomoct?
Na samotném začátku je projekt, stavební řízení a schválení od plynáren. Řeší se rezervace kapacity vtlačování, rozvod elektřiny, trafostanice, kolaudace, zkušební provoz, měření hluku, hygiena… Je toho opravdu hodně. Můžeme pomoct navrhnout řešení technologické, poskytnout služby finančního a dotačního poradenství, dále poskytujeme služby projekční činnosti, inženýring a také dodáváme technologii na klíč.

Děkujeme za rozhovor a pokud bychom měli ještě další otázky, nechme se překvapit, jakou budoucnost nám zelená energie přinese.

Zhodnocení bioplynu na biometan

Zdroj: stock.adobe.com

Kvůli omezenému dovozu zdrojů z Ruska rostou ceny energií a roste i obava, že plynu a ropy bude málo. Bioenergetika proto dostává prostor jak nahradit tyto dovážené komodity. Omezovat fosilní zdroje a využívat více zelenou energii je dnes budoucnost energetické nezávislosti celé Evropy.

Zdroje:

(1) https://www.plyn.cz/biometan-jak-se-vyrabi

(2) https://www.solarninovinky.cz/cesky-bezemisni-biometan-slouzi-k-doprave/

(3) Využitie potenciálu biometánu v plynárenstve

(4) Bioplyn a biometán môžu nahradiť zemný plyn

(5) https://www.irozhlas.cz/node/5931479

(6) rozhovor s projektovým manažerem technologické společnosti pro vtlačování biometanu do soustavy

Biometan – moderní obnovitelný zdroj energie

Prohlédnout další obsah:

EXTEC team
Jana Lorencová

Svítíme déle než ostatní

Chceme se pochlubit tím, že umíme vyřešit požadavek zákazníka na netypické LED osvětlovací zařízení. Tento typ zařízení se nedodává běžně každý den. Na přelomu roku

Přečíst si článek »
EXTEC team
Jana Lorencová

Máme nový web!

Po dlouhé době se nám konečně podařilo spustit nový web. Kromě nového designu jsme pro vás připravili přehledněji rozdělený obsah, který vám lépe přiblíží nabídku

Přečíst si článek »
Osvětlení
Jana Lorencová

Přepnout na LED?

Prodej zářivkových svítidel končí Pokud používáte zářivkové osvětlení v prostředí s nebezpečím výbuchu, připravte se a jednejte co nejdříve. V rámci EU končí prodej

Přečíst si článek »