Seznam článků

Vodík – budoucnost dopravy?

Co je to vodík? Vodík je chemický prvek, který tvoří až dvě třetiny vesmírné hmoty. Odhaduje se, že tvoří více než 30 % celkové hmotnosti Slunce. Jde v pořadí o třetí nejrozšířenější prvek na Zemi. Využití vodíku Vodík má asi

Přečíst článek »

Biometan – moderní obnovitelný zdroj energie

Biometan Označovaný jako palivo budoucnosti, které postupně nahrazuje zemní plyn. Jedná se o upravený bioplyn, který se skládá aspoň z 95% metanu a oxidu uhličitého. Podobá se zemnímu plynu, který je dovážený převážně z Ruska. Avšak už nemusí pocházet pouze

Přečíst článek »

Od prvního telefonu až po telefon do výbuchu

Vynález telefonu ve zkratce Ve středověku se lidé pro doručení zpráv často spoléhali na posla. Posel cestoval i několik dní, aby doručil psanou nebo i ústně předanou zprávu. Lidé se odjakživa pokoušeli vytvořit rychlejší a spolehlivější způsob komunikace. V roce

Přečíst článek »

Požární detektory

Definice Požární detektor patří mezi zabezpečovací techniku, která zabraňuje vzniku požáru v nejranějším stádiu. Je to zařízení, které ohlásí požár včas, než se rozšíří. Může být montovaný samostatně, nebo může být součástí protipožárního systému celé budovy – Elektrické požární signalizace

Přečíst článek »

Historie elektrického jističe

Co je to elektrický jistič Elektřina je nejspolehlivější zdroj energie na světě, který byl roku 1879 inspirací pro vynález jističe. Je to jednoduchý spínač, který přeruší tok elektřiny, když zaznamená poškození jako je zkrat nebo přetížení vysokým elektrickým proudem. Tím

Přečíst článek »

Projekt pro výrobu injekčních roztoků

Lídr slovenské farmacie Největší farmaceutická společnost na Slovensku se nachází v Hlohovci. Je to bývalý národní podnik Slovakofarma, který dnes nese název Saneca Pharmaceuticals. Společnost se zaobírá výrobou farmaceutických výrobků, vývojem a výrobou farmaceutických složek. Tento lídr slovenské farmacie přidal

Přečíst článek »