Certifikáty ISO – význam pro společnost

Certifikáty ISO jsou pro společnost zárukou, že se zaměřuje na kvalitu výrobků a poskytovaných služeb, zabývá se stabilitou svých procesů, jejich řízením a neustálým zlepšováním, s cílem uspokojit potřeby zákazníka za přiměřenou cenu. Můžeme říci, že certifikáty jsou pro společnost důkaz profesionality a serióznosti.

Společnost EXTEC disponuje certifikáty:
– ISO 9001 (certifikát systému managementu kvality)
– ISO 14001 (certifikát systému environmentálního managementu)
– ISO 45001 (certifikát systému managementu BOZP)
– FTZÚ (oznámení o zabezpečování kvality)
– OBÚ (oprávnění od obvodního báňského úřadu)
– TIČR (oprávnění od technické inspekce ČR)
– SCC (bezpečnostní certifikát dodavatele)

Certifikát managementu kvality

Certifikát kvality není jen výsadou velkých společností, ale stále více je žádoucí i pro malé a střední podniky. K čemu ho vlastně firma potřebuje? Chce-li se firma ucházet o státní zakázky či zahraniční kontrakty, certifikát kvality je pro společnost nezbytný. Nelze to vysvětlit v několika větách, protože to je komplexní obor, ale pro snazší pochopení je jedním ze základních manažerských nástrojů pro zajištění a dosažení kvality. V očích zákazníka je společnost s certifikátem kvality bezpečným výběrem, protože ví, že se v ní dodržují jisté kvalitativní standardy. Certifikát managementu kvality je základní certifikát určený pro každou společnost a jeho význam spočívá ve zlepšování práce a ve zvyšování spokojenosti zákazníků.

Certifikát environmentálního managementu

Základním záměrem certifikátu je ochrana životního prostředí ve všech aspektech podnikání, které mají vliv na životní prostředí. Pro každého zákazníka i dodavatele je zárukou, že společnost dodržuje zásady ochrany životního prostředí, přičemž svou pozornost zaměřuje na odborné nakládání s odpadem, recyklaci a snižování energetické náročnosti. Je určen pro všechny společnosti bez ohledu na obor činnosti, které chtějí zlepšovat přístup k životnímu prostředí a zvýšit důvěryhodnost pro širokou veřejnost i zákazníky.

Certifikát bezpečnosti

Principem certifikátu bezpečnosti je identifikovat možná rizika na pracovišti a jejich efektivní řízení tak, aby bylo minimalizováno možné poškození zdraví as tím související důsledky. Zavedením této normy deklarujeme, že nám není lhostejné zdraví našich zaměstnanců, protože klademe důraz na prevenci a minimalizování rizik a důsledků při činnostech spojených s fungováním společnosti. Nezaměřuje se výlučně na nebezpečí úrazu, ale například i na dobrý stav a duševní pohodu pracovníka. Tento certifikát je stále žádanější při výběrových řízeních u významných partnerů, což vám usnadní získat zajímavé obchodní příležitosti.

Oznámení o zabezpečování kvality

Certifikace od Fyzikálně technického zkušebního ústavu (FTZÚ) ukazuje, že firma klade důraz na kvalitu svých výrobků nebo služeb a dodržuje přísné normy a standardy. Pro obchodní partnery může být spolupráce s certifikovanou firmou méně riziková, protože certifikace zpravidla zahrnuje pravidelnou kontrolu a monitorování, aby se udržela vysoká kvalita.

Oprávnění od obvodního báňského úřadu

Obvodní báňský úřad (OBÚ) je státní orgán, který dohlíží na dodržování zákonů a nařízení týkajících se těžby a využívání nerostných surovin, ochrany životního prostředí a bezpečnosti v těžebních a průmyslových činnostech. Oprávnění od OBÚ jsou důležitá z hlediska zákonného dodržování a zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí v průmyslových odvětvích.

Oprávnění od Technické inspekce ČR

Oprávnění od Technické inspekce České republiky (TIČR) jsou pro firmu v České republice důležitá z hlediska zajištění bezpečnosti, kvality a souladu s technickými předpisy pro určité produkty nebo zařízení. TIČR je státní orgán, který dohlíží na technickou bezpečnost a kvalitu výrobků a zařízení na trhu.

Systém certifikace SCC (Safety Certificate Contractors)

Mezinárodně uznávaný standard, který zahrnuje ty nejvyšší požadavky na bezpečnost práce, ochrany zdraví a životního prostředí pro průmyslové organizace. Dokazuje, že jste provedli všechna opatření ke snížení a odstranění rizika, které hrozí vašim zaměstnancům při práci, nebo by mohlo ohrozit životní prostředí.
Certifikát SCC je známkou důvěryhodnosti pro obchodní partnery a dodavatele, že vámi prováděné nebezpečné práce jsou zajištěny kvalifikovaným personálem s profesionálním řízením.

U státních zakázek bývají ISO certifikáty často podmínkou a vyžadují jej i zahraniční odběratelé. Je pro ně jakousi zárukou, že dodavatel z cizí země bude zodpovědným partnerem, který dodá kvalitní služby nebo kvalitní zboží. Pokud uvažujete nad výběrem certifikátu pro vaši společnost, je lepší poradit se s odborníkem v oblasti managementu kvality. Na základě zaměření společnosti a jejího budoucího směřování bude nejlépe umět říci, jaký certifikát zvolit.

Certifikáty ISO – význam pro společnost

Prohlédnout další obsah:

EXTEC team
Jana Lorencová

Svítíme déle než ostatní

Chceme se pochlubit tím, že umíme vyřešit požadavek zákazníka na netypické LED osvětlovací zařízení. Tento typ zařízení se nedodává běžně každý den. Na přelomu roku

Přečíst si článek »
EXTEC team
Jana Lorencová

Máme nový web!

Po dlouhé době se nám konečně podařilo spustit nový web. Kromě nového designu jsme pro vás připravili přehledněji rozdělený obsah, který vám lépe přiblíží nabídku

Přečíst si článek »
Osvětlení
Jana Lorencová

Přepnout na LED?

Prodej zářivkových svítidel končí Pokud používáte zářivkové osvětlení v prostředí s nebezpečím výbuchu, připravte se a jednejte co nejdříve. V rámci EU končí prodej

Přečíst si článek »