Podzemní zásobníky plynu – pomáháme s uložením vašeho plynu

Skladování plynu a účel zásobníků

Podzemním zásobníkem plynu jsou všechna podpovrchová a povrchová zařízení, která jsou potřebná pro skladování plynu. Ve většině případů se využívají přírodní, případně uměle vybudované prostory v podzemí, které jsou umístěny mezi geologicky nepropustnými vrstvami. Podzemním zásobníkem plynu tak může být například starý vytěžený lom nebo cíleně vybudovaný prostor, do kterého se plyn vtlačí, aby se v případě potřeby mohl opět vytěžit zpět a pustit do plynovodní sítě. Účelem zásobníků je optimalizace využití plynárenské soustavy. Spotřeba plynu se totiž mění a pokud by byla infrastruktura dimenzovaná na maximální spotřebu, jako může být například v zimním období, tak by dlouho nebyla celá síť plně využívaná a bylo by to neefektivní. Zásobníky plynu mají za cíl vyrovnávat sezónní výkyvy spotřeby plynu a chránit tak bezpečnost dodávek této cenné suroviny. V posledních letech se ale zásobníky často využívají i jako „pojistka“ energetické bezpečnosti, pro případ přerušení dodávek plynu. Další podstatnou výhodou je i možnost využití plynu v zásobníku pro vykrývání špiček spotřeby plynu, když není potřeba nakupovat krátkodobě drahý plyn. V létě se do zásobníků plyn zpravidla uskladňuje, aby potom v zimě, když je jeho spotřeba vyšší, mohl být čerpaný zpět.

Typově se zásobníky dělí na porézní zásobníky – jsou to vytěžená ložiska ropy a zemního plynu. Skladování probíhá v pórech a trhlinách pevných hornin. Při ukládání tedy jde o vrácení plynu do míst, kde už původně byl předtím. Specifickým případem takovýchto zásobníků jsou podzemní zásobníky vody, které se nacházejí ve vrstvách hornin nazývaných Aquifery. Odtlačením vody do větších hloubek je možné tyto prostory doplnit plynem a ten v případě potřeby zase zpátky vytěžit. Dále známe kavernové zásobníky, které jsou uměle vytvořené. Může se jednat o původně solné, nebo například uhelné lomy. Výhodou kavernových zásobníků je lehkost řízení a vysoký vtlačovací i těžební výkon.

Projekt

Dolní Dunajovice jsou největším zásobníkem plynu v České republice. Mají technologii pro vtlačování i pro těžbu plynu. Pro sledování a řízení technologie se používá řídící systém, který zajišťuje zobrazení stavu řízení technologického procesu, umožní ruční zásah operátora do řízení a archivaci průběhu řízení včetně varovných a havarijních hlášení. Společnost EXTEC GROUP provedla rekonstrukci řídícího systému v podzemních zásobníkách plynu v Dolních Dunajovicích, Tvrdonicích a v Třanovicích. Původní řídící systém byl zastaralý a potřeboval obnovu. V rámci rekonstrukce se provedla i výměna rozvaděčů řídícího systému na sondách, které slouží na vtlačování a těžbu zemního plynu.

„Při výměně řídícího systému byla otestována všechna zmiňovaná zařízení a práce probíhaly bezproblémově. Dokázali jsme rychle reagovat na požadavky zákazníka během realizace, po dobu, kdy práce probíhaly v ex prostředí. Zajištění logistiky bylo též komplikované“, říká Mirek Dluhý, manažer divize EXTEC GROUP.

Jistá budoucnost v nejisté situaci

Podzemní zásobníky plynu optimalizují plynárenskou soustavu a slouží také jako pojistky pro případy neočekávaných událostí při dodávce plynu. Situace v plynárenství je závislá na geopolitické stabilitě, proto význam zásobníků plynu narůstá. Je tedy pravděpodobné, že i v budoucnu budeme nadále sledovat zprávy o naplněnosti zásobníků a jejich připravenosti na nečekané události, které mohou kdykoliv nastat.

Zdroje:
(1) Konzultace s manažerem divize EXTEC GROUP, Mirkem Dluhým
(2) https://www.rwe-gasstorage.cz/o-nas/nase-zasobniky/dolni-dunajovice
(3) https://oenergetice.cz/plyn/zasobniky-plynu-v-cr
(4) https://www.podnikatel.cz/clanky/na-navsteve-podzemniho-plynoveho-zasobniku/

Podzemní zásobníky plynu – pomáháme s uložením vašeho plynu

Prohlédnout další obsah:

EXTEC team
Jana Lorencová

Svítíme déle než ostatní

Chceme se pochlubit tím, že umíme vyřešit požadavek zákazníka na netypické LED osvětlovací zařízení. Tento typ zařízení se nedodává běžně každý den. Na přelomu roku

Přečíst si článek »
EXTEC team
Jana Lorencová

Máme nový web!

Po dlouhé době se nám konečně podařilo spustit nový web. Kromě nového designu jsme pro vás připravili přehledněji rozdělený obsah, který vám lépe přiblíží nabídku

Přečíst si článek »
Osvětlení
Jana Lorencová

Přepnout na LED?

Prodej zářivkových svítidel končí Pokud používáte zářivkové osvětlení v prostředí s nebezpečím výbuchu, připravte se a jednejte co nejdříve. V rámci EU končí prodej

Přečíst si článek »