Údržba a servis

Spoločnosť realizuje servis a údržbu na základe dlhodobých zmluvných vzťahov alebo požiadaviek svojich zákazníkov v profesiách:

  • Meranie a regulácia, riadiace systémy
  • Elektro (NN a VN)
  • Slaboprúdové systémy EPS, EZS, DP, CCTV
  • Systémy núdzového osvetlenia
  • Systémy elektrických ohrevov