Realizácia investičných zakáziek

Zakázky sú realizované vo všetkých priemyselných oblastiach chémie, petrochémie, rafinérie, biochémie, farmácie a logistiky produktov. Ďalej pre nové ekologické projekty, priemyselné ČOV alebo CHÚV v profesiách:

  • Meranie a regulácia, riadiace systémy
  • Elektro (NN a VN)
  • Slaboprúdové systémy EPS, EZS, DP, CCTV
  • Systémy núdzového osvetlenia
  • Systémy elektrických ohrevov
  • Analyzátory, detekcia plynov