ČESKÁ REPUBLIKA


EXTEC GROUP s.r.o.

Sídlo

Čelakovského 412/8, 284 01 Kutná Hora

Sekretariát

Paní Edita Klobásová
Telefon: +420 727 947 154
e-mail: info@extec.cz

Provozovna

Jiráskova 341, 277 11 Neratovice

Sekretariát

Paní Kateřina Jiřičková
Telefon: +420 604 706 397
e-mail: neratovice@extec.cz

IČO: 28668774
DIČ: CZ28668774
Obchodný register Mestského súdu
v Prahe, spisová značka C 244308

Bankové spojenie

Banka: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu CZK: 270 878 366/0300
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 7087 8366
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
Číslo účtu EUR: 270 878 438/0300
IBAN: CZ63 0300 0000 0002 7087 8438
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

SLOVENSKÁ REPUBLIKA


EXTEC s.r.o.

Sídlo

Vlčie Hrdlo 1, 821 07 Bratislava, Slovensko

Korešpondenčná adresa

P.O.BOX 47, 820 03 Bratislava

Kancelárie presťahované na adresu:

Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava

Sekretariát

Pani Katarína Martáková
Telefon: +421 800 221 023
e-mail: info@extec.sk

IČO: 48180297
DIČ: 2120080677
IČ DPH: SK2120080677
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 104499/B

GPS

48°07’46.4″N 17°11’07.3″E alebo 48.129543, 17.185363

Bankové spojenie

Banka: ČSOB, a.s., Bratislava
Číslo účtu EUR: 4 024 103 889 / 7500
IBAN: SK02 7500 0000 0040 2410 3889
BIC/SWIFT: CEKOSKBX