Profil skupiny EXTEC

Skupinu EXTEC tvoria spoločnosti v Čechách a na Slovensku. Zakladatelia skupiny sú dlhodobými a uznávanými odborníkmi v oblasti merania a regulácie, rozvodov a distribúcie elektrickej energie, Ex dodávok a výroby zariadení do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Preto svoju podnikateľskú činnosť zamerali hlavne na dodávky produktov a služieb pre zákazníkov v chemickom, petrochemickom, rafinérskom, farmaceutickom a biochemickom priemysle. Tými spoločností skupiny EXTEC v Čechách a na Slovensku tvoria pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v odbore už od roku 1995.

Hlavné aktivity spoločností:

  • Projekcia a inžiniering
  • Realizácia investičných zákaziek
  • Dodávky nevýbušných zariadení
  • Výroba rozvádzačov
  • Metrologia a kalibrácia
  • Údržba a servis

Spoločnosti EXTEC sa snažia neustále reagovať na aktuálne potreby klientov a prispôsobiť svoju organizáciu, obchod a ponúkané služby všetkým ich požiadavkám. Preto je v spoločnosti kladený dôraz predovšetkým na nasledujúce zásady:

  • Vykonávanie poskytovaných služieb na vysokej odbornej úrovni
  • Dodávky spoľahlivých, osvedčených a bezpečných technológií
  • Seriózne obchodné vystupovanie

Politika integrovaného systému riadenia spoločnosti.

Politika integrovaného systému riadenia spoločnosti k nahliadnutiu.