Realizace investičních zakázek

Zakázky jsou realizovány ve všech průmyslových oblastech chemie, petrochemie, rafinerie, biochemie, farmacie a logistiky produktů. Dále pak pro nové ekologické projekty, průmyslové ČOV nebo CHÚV v profesích:

  • Měření a regulace, řídící systémy
  • Elektro (NN a VN)
  • Slaboproudé systémy EPS, EZS, DP, CCTV
  • Systémy nouzového osvětlení
  • Systémy elektrických ohřevů
  • Analyzátory, detekce plynů a par