Projekce a inženýring

Projektová dokumentace je zpracována moderní SW platformou EPLAN, AutoCAD a to ve všech stupních od studií, přes projektovou dokumentaci pro realizaci (vč. výpočtů, specifikací, 2D, 3D návrhů a vizualizací) až po dokumentaci skutečného provedení pro profese:

  • Měření a regulace, řídící systémy
  • Elektro (NN a VN)
  • Slaboproudé systémy DP, CCTV, DATA, EPS, EZS
  • Výroba rozvaděčů NN, vč. 2D a 3D modelů
  • Systémy nouzového osvětlení
  • Systémy elektrických ohřevů
  • Analyzační technika

Inženýring je poskytován pro průmyslovou výstavbu v oblasti chemie, petrochemie, farmacie, biochemie, rafinerie, logistiky produktů a nových ekologických projektů vč. ČOV, CHÚV.

Naše projekční týmy mají zkušenosti s tvorbou projektové dokumentace také v dalších SW platformách jako je SPI (IN-TOOLS), VISIO nebo COMOS.