Metrologie a kalibrace

Společnost má vlastní kalibrační laboratoř s měřícími etalony pro kalibraci teplot, tlaků a elektrických veličin a provádí kontroly, drobné opravy a kalibrace vysílačů a místních ukazatelů teploty a tlaku výrobců světových značek.

Společnost zajišťuje metrologické služby na klíč vč. demontáže přístroje, jeho dopravy, kontroly a kalibrace, zpětné instalace na místo, zapojení a funkčního vyzkoušení.