Profil skupiny EXTEC

Skupinu EXTEC tvoří společnosti v Čechách a na Slovensku. Zakladatelé skupiny jsou dlouhodobými a uznávanými odborníky v oblasti měření a regulace, rozvodů a distribuce elektrické energie, Ex dodávek a výroby zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Proto svou podnikatelskou činnost zaměřili zejména na dodávky produktů a služeb pro zákazníky v chemickém, petrochemickém, rafinérském, farmaceutickém a biochemickém průmyslu. Týmy společností skupiny EXTEC v Čechách a na Slovensku tvoří pracovníci s dlouholetými zkušenostmi v oboru již od roku 1995.

Hlavní aktivity společností:

  •    Projekce a inženýring
  •    Realizace investičních zakázek
  •    Dodávky nevýbušných zařízení
  •    Výroba rozvaděčů
  •    Metrologie a kalibrace
  •    Údržba a servis

Společnosti EXTEC se snaží neustále reagovat na aktuální potřeby klientů a přizpůsobit svou organizaci, obchod a nabízené služby všem požadavkům. Proto je ve společnosti kladen důraz především na následující zásady:

  •    Provádění poskytovaných služeb na vysoké odborné úrovni
  •    Dodávky spolehlivých, osvědčených a bezpečných technologií
  •    Seriózní obchodní vystupování

Politika integrovaného systému řízení společnosti.

Politika integrovaného systému řízení společnosti k nahlédnutí zde.